จอมคนเนื้อต่าง ๆ


1หน้า จอมคนเนื้อเขี้ยวหน้า ฝังเม็ดเงิน หลัง ฝังตะกรุดทองคำไม่ม้วน จำนวนสร้าง 7 องค์

หน้า จอมคนเนื้อเขี้ยวหน้า ฝังเม็ดเงิน หลัง ฝังตะกรุดทองคำไม่ม้วน จำนวนสร้าง 7 องค์

2หน้า เนื้อเทาอังคารหน้า โรยผงตะไป หลัง ฝังตะกรุดสาริกาเงินคู่ ขนาดกลาง สร้าง 72 องค์

หน้า เนื้อเทาอังคารหน้า โรยผงตะไป หลัง ฝังตะกรุดสาริกาเงินคู่ ขนาดกลาง สร้าง 72 องค์

3หน้า จอมคนเนื้อเหลิอง หลัง ฝังหยก สร้าง 20 องค์

หน้า จอมคนเนื้อเหลิอง หลัง ฝังหยก สร้าง 20 องค์

4หน้า จอมคุนเนื้อเหลืองฟักทอง หลัง ตราวัดสร้าง 200 องค์ (รุ่นเพิ่มอายุ เพิ่มวาสนา)

หน้า จอมคุนเนื้อเหลืองฟักทอง หลัง ตราวัดสร้าง 200 องค์ (รุ่นเพิ่มอายุ เพิ่มวาสนา)

5หน้า เคลีอบเฉพาะองค์ท่านพ่อ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง 5 องค์

หน้า เคลีอบเฉพาะองค์ท่านพ่อ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ ปฐมฤกษ์  จำนวนสร้าง 5 องค์

6หน้า เนื้อเขียว หลัง ฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง 100 องค์

หน้า เนื้อเขียว หลัง ฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง 100 องค์

7หน้า เนื้อดินกากยา หลัง ฝังพญาเหล็ก (ชุดยอดบายศรี) จำนวนสร้าง 50 องค์

หน้า เนื้อดินกากยา หลัง ฝังพญาเหล็ก (ชุดยอดบายศรี) จำนวนสร้าง 50 องค์

8หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังเหรียญปิดตาดีบุก จำนวนสร้าง 382 องค์

หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังเหรียญปิดตาดีบุก จำนวนสร้าง 382 องค์

9หน้า สีฟ้าอ่อน หลัง ฝังตะกรุดคู่ กดโค็ตราหู จำนวนสร้าง 109 องค์

หน้า สีฟ้าอ่อน หลัง ฝังตะกรุดคู่ กดโค็ตราหู จำนวนสร้าง  109 องค์

10หน้า เนื้อกระเบี้อง หลัง คาโบสถ์ปิดทอง หลัง ฝังตะกรุดคู่ พญาเหล็ก จำนวนสร้าง 54 องค์

 หน้า เนื้อกระเบี้อง หลัง คาโบสถ์ปิดทอง หลัง ฝังตะกรุดคู่ พญาเหล็ก จำนวนสร้าง  54 องค์

11หน้า เนื้อดำ หลัง จารเหล็ก ปฐมฤกษ์ ลองพิมพ์ จำนวนสร้าง 5 องค์

หน้า เนื้อดำ หลัง จารเหล็ก ปฐมฤกษ์ ลองพิมพ์ จำนวนสร้าง 5 องค์

12หน้า เนื้อเถ้าอังคาร โรยผงตะไป หลัง ตะกรุดเงินยาวคู่ สร้าง 51 องค์

หน้า เนื้อเถ้าอังคาร โรยผงตะไป หลัง ตะกรุดเงินยาวคู่  สร้าง 51 องค์

13หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังพญาเหล็กใหญ่ สร้าง 34 องค์

หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังพญาเหล็กใหญ่ สร้าง 34  องค์

14หน้า เนื้อมังคุด ทาน้ำมันจันทร์ หลัง ติดดาว ติดผ้าม่วง จำนวนสร้าง 50 องค์

หน้า เนื้อมังคุด ทาน้ำมันจันทร์ หลัง ติดดาว ติดผ้าม่วง จำนวนสร้าง 50 องค์

15หน้า เนื้อเทา ทาน้ำมันจันทร์ หลัง ตะกรุดมหาเสน่ห์ ตืดดาว ติดผ้าม่วง สร้าง 20 องค์

หน้า เนื้อเทา ทาน้ำมันจันทร์ หลัง ตะกรุดมหาเสน่ห์ ตืดดาว ติดผ้าม่วง สร้าง 20 องค์

16หน้า เนื้อเทาดำ ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ จำนวนสร้าง 144 องค์

หน้า เนื้อเทาดำ ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ จำนวนสร้าง 144 องค์

17หน้า เนื้อน่้ำตาล ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดเศรษฐีเงิน ฝังพญาเหล็ก สร้าง 47 องค์

หน้า เนื้อน่้ำตาล  ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดเศรษฐีเงิน ฝังพญาเหล็ก สร้าง 47 องค์

18หน้า เนื้อกระเบื้อง หลัง คาโบรถ์ ปิดทอง หลัง ฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ สร้าง 8 องค์

หน้า เนื้อกระเบื้อง หลัง คาโบรถ์ ปิดทอง หลัง ฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ สร้าง 8 องค์

19หน้า เนื้อน้ำตาล ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ พญาเหล็ก สร้าง 24 องค์

หน้า เนื้อน้ำตาล ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ พญาเหล็ก สร้าง 24  องค์

20หน้า เนื้อดำ ปิดทอง หลัง ฝังตะกรุดทองคำคู่ กดโค็ตราหู สร้าง 77 องค์

หน้า เนื้อดำ ปิดทอง หลัง ฝังตะกรุดทองคำคู่ กดโค็ตราหู สร้าง 77 องค์

21หน้า เนื้อทรงกลด โรยผงตะไบ หลัง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 146 องค์

หน้า เนื้อทรงกลด โรยผงตะไบ หลัง ฝังพญาเหล็ก สร้าง  146 องค์

22หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังบินเดี่ยว สร้าง 430 องค์

หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังบินเดี่ยว สร้าง 430 องค์

23หน้า เนื้อมังคุด โรยผงตะไบ หลัง เนื้อมังคุด สร้าง 250 องค์

หน้า เนื้อมังคุด โรยผงตะไบ หลัง เนื้อมังคุด สร้าง 250 องค์

24หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังตะกรุดเงินคู่สั้น กดโค็ตราหู สร้าง 109 องค์

หน้า เนื้อดำ หลัง ฝังตะกรุดเงินคู่สั้น กดโค็ตราหู สร้าง  109 องค์

25หน้า เนื้อทรางกลด ด้านหน้า โรยเกศา หลัง ฝังพญาเหล็ก

หน้า เนื้อทรางกลด ด้านหน้า โรยเกศา หลัง ฝังพญาเหล็ก

26หน้า เนื้อทรงกลด หลัง ปิดทอง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 43 องค์

หน้า เนื้อทรงกลด หลัง ปิดทอง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 43 องค์

27หน้า เนื้อเทา หลัง ฝังตะกรุดดีบุกคู่ สร้าง 47 องค์

หน้า เนื้อเทา หลัง ฝังตะกรุดดีบุกคู่ สร้าง  47 องค์

28หน้า เนื้อน้ำตาล ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์ สร้าง

หน้า เนื้อน้ำตาล ปฐมฤกษ์ หลัง ฝังตะกรุดมหาเสน่ห์

29หน้า เนื้อเหลืองทาสีผึ้ง หลัง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 40 องค์

 เนื้อเหลืองทาสีผึ้ง หลัง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 40 องค์