จอมคนชุดปฐมฤกษ์


1หน้า เนื้อเขียว หลัง ฝังตะกระกรุด ทองคำ เงิน และพญาเหล็ก สร้าง 5 องค์

หน้า เนื้อเขียว หลัง ฝังตะกระกรุด ทองคำ เงิน และพญาเหล็ก สร้าง 5 องค์

2หน้า เนื้อดำหน้าโรยผงตะไบ ตะกรุดทองคำ หลัง พญาเหล็ก 3 ดอก ตะกรุดทองคำ ตะกรุดเงิน สร้าง 1 องค์

หน้า เนื้อดำหน้าโรยผงตะไบ ตะกรุดทองคำ หลัง พญาเหล็ก 3 ดอก ตะกรุดทองคำ ตะกรุดเงิน สร้าง  1 องค์

3หน้า เขียวโรยผงตะไป หลัง ฝังพลอย จำนวนสร้าง 4 องค์

หน้า เขียวโรยผงตะไป หลัง ฝังพลอย จำนวนสร้าง 4 องค์

4เนื้อดำโรยผงตะไปหน้า หลังฝังตะกรุดทองคำคู่

เนื้อดำโรยผงตะไปหน้า หลังฝังตะกรุดทองคำคู่