คันฉ่อง


01.1 คันฉ่อง 01.2 คันฉ่อง

คันฉ่อง รุ่น ๑
ทำจากแผ่นอะคริลิค ขนาด ๒๔ x ๒๔ นิ้ว

02.1 คันฉ่อง 02.2 คันฉ่อง 02.3 คันฉ่อง 02.4 คันฉ่อง 02.5 คันฉ่อง 02.6 คันฉ่อง 02.7 คันฉ่อง 02.8 คันฉ่อง

คันฉ่อง รุ่น ๒
ทำจากแผ่นอะคริลิค ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว

03 คันฉ่อง
คันฉ่องปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ
มี ๒ ขนาด คือ ใหญ่ จำนวนสร้าง ๔ แผ่น
เล็ก จำนวนสร้าง ๖ แผ่น
จัดสร้างและทำพิธีปี ๒๕๔๙

04 คันฉ่อง
คันฉ่องพญาชิงชัย
จำนวนสร้าง ๖ แผ่น
จัดสร้างและทำพิธีปี ๒๕๔๙

05 คันฉ่อง
คันฉ่องสุริยัน-จันทรา กระจกพ่นทรายปิดทอง
จำนวนสร้าง ๔๓ แผ่น
จัดสร้างและทำพิธีปี ๒๕๔๗

06 คันฉ่อง
คันฉ่องดวงตราพญาราหู แผ่นทองเหลือง
จำนวนสร้าง ๓๖ แผ่น

07 คันฉ่อง
คันฉ่องดวงตราพญาราหู แผ่นทองเหลืองเล็กขนาดห้อยคอ
จำนวนสร้าง ๑๖ แผ่น

คันฉ่องดวงตราพญาราหู แผ่นทองเหลือง จัดสร้างและทำพิธี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

08 คันฉ่อง
แผ่นหล่อดวงตรามหาราช
คุ้มดวง รุ่นมรดกพ่อ หลังแผ่นดวง
(จัดสร้างสมนาคุณกรรมการร่วมสร้างวัตถุมงคล รุ่นมรดกพ่อ)
จำนวนสร้าง ๘๐ แผ่น

09.1 คันฉ่อง 09.2 คันฉ่อง
รุ่นมรดกพ่อ หลังเรียบ (ทำบุญกองผ้าป่า ปี ๔๙)
จำนวนสร้าง ๑๐๐ แผ่น