กำไลรุ่นแรก ศรีมหาราชพังพะกาฬ


จัดสร้างเป็นครั้งแรก มี ๒ เนื้อ คือ นวะโลหะ และเงิน นำเข้าพิธี “จักรพรรดิเทวาภิเษก” พร้อมเหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

01 กำไลรุ่นแรก ศรีมหาราชพังพะกาฬ
แบบผู้ชาย (ขนาดใหญ่)

02 กำไลรุ่นแรก ศรีมหาราชพังพะกาฬ
แบบผู้หญิง (ขนาดเล็ก)

เนื้อนวะโลหะ มี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ จำนวนสร้าง ๒๐ วง และขนาดเล็ก จำนวนสร้าง ๔๐ วง
ใต้ทองวง ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ด้านล่างใต้ตัวหนุมาน

เนื้อเงิน มี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จำนวนสร้างอย่างละ ๒๐๐ วง
ขนาดใหญ่ ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ด้านบนหนุมาน (ใต้ทองวง)
ขนาดเล็ก ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ด้านบนหนุมาน (ใต้ทองวง)

03 กำไลรุ่นแรก ศรีมหาราชพังพะกาฬ
แบบผู้ชาย (ขนาดใหญ่)

04 กำไลรุ่นแรก ศรีมหาราชพังพะกาฬ
แบบผู้หญิง (ขนาดเล็ก)
หน้านวะโลหะ ตัววงนาก มี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ และเล็ก จำนวนสร้างขนาดละ ๓ วง