กำไลรุ่นสอง “มรดกพ่อ”


01.1 กำไลรุ่นสอง มรดกพ่อ 01.2 กำไลรุ่นสอง มรดกพ่อ 01.3 กำไลรุ่นสอง มรดกพ่อ
ขนาดใหญ่ มี ๖ เนื้อ คือ

เนื้อเงิน ตอกโค๊ด “สำเร็จใหญ่” ด้านบนคำว่า “อยุธยา” จำนวนสร้าง ๑๐๐ วง
เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด “สำเร็จใหญ่” ด้านบนคำว่า “อยุธยา” จำนวนสร้าง ๖๕๕ วง
เนื้อสัมฤทธิ์, ชุบทอง, เงิน, นาก ตอกโค๊ด “สำเร็จใหญ่” ด้านบนคำว่า “พุทไธศวรรย์” จำนวนสร้างอย่างละ ๖๕๕ วง

02.1 กำไลรุ่นสอง มรดกพ่อ 02.2 กำไลรุ่นสอง มรดกพ่อ 02.3 กำไลรุ่นสอง มรดกพ่อ
ขนาดเล็ก มี ๗ เนื้อ คือ

เนื้อเงิน ตอกโค๊ด “สำเร็จใหญ่” ด้านบนคำว่า “อยุธยา” จำนวนสร้าง ๑๐๐ วง
เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด “สำเร็จใหญ่” ด้านบนคำว่า “อยุธยา” จำนวนสร้าง ๖๕๕ วง
เนื้อสัมฤทธิ์, ชุบทอง, เงิน, นาก ตอกโค๊ด “สำเร็จใหญ่” ด้านบนคำว่า “พุทไธศวรรย์” จำนวนสร้างอย่างละ ๖๕๕ วง