กระถางธูป


สร้างปี ๒๕๔๗ มี ๒ ขนาด คือขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ใบ และ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ใบ มีหลายสี เช่น สีแดง, สีขาว, สีเหลือง, สีชมพู, เขียวอ่อน ฯลฯ

01 กระถางธูป

ขนาดเล็กปิดทอง

02 กระถางธูป

ขนาดใหญ่ปิดทอง

03 กระถางธูป 04 กระถางธูป

ขนาดใหญ่ ไม่ปิดทอง