กระดาษยันต์


01.1 กระดาษยันต์ 01.2 กระดาษยันต์

กระดาษยันต์ขอพร ยุคแรก

02.1 กระดาษยันต์ 02.2 กระดาษยันต์

กระดาษยันต์ขอพร

03.1 กระดาษยันต์ 03.2 กระดาษยันต์

มี ๒ สี ดำ, ส้ม (คณะศิษย์ภาคกลางสร้างถวาย)
ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว

04 กระดาษยันต์

คณะศิษย์ภาคกลางสร้างถวาย
ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว

05.1 กระดาษยันต์ 05.2 กระดาษยันต์