วันคล้ายวันเกิด ท่านพ่อจตุคามรามเทพ


hbd-2012

 

๒๑ พฤศจิกามุทิตาสักการะ

๏ น้อบนบคุณาจารย์ ชาตกาลที่เวียนมา
ห้าสิบสามชันษา มุทิตาสัการะคุณ
ดุจบิดรและมารดา ที่เมตตาและเกื้อหนุน
ปวงศิษย์สำนึกคุณ อันเปี่ยมล้นพ้นประมาณ
ตังวายบายศรีสรรพ์ สารพันมาลัยลาน
ร้อยเรียงมากราบกราน องค์อาจารย์ผู้การุณ ๚ะ๛

(คณะศิษยานุศิษย์พุทไธศวรรย์)