แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ


จัดสร้างเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มี ๒ แบบ คือ หน้าใหญ่ และหน้าเล็ก ประกอบด้วย เนื้อทองคำ, นาก, เงิน, เงินเม็กซิโก, นวะโลหะ, สตางค์เก่า นำเข้าพิธี “มหาเทพเทวาภิเษก” พร้อม พระกริ่งชัยวัฒน์ ราชันดำสองแผ่นดิน ณ อุโบสถวัดพุทไธศวรรย์

01 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
เนื้อทองคำ หน้าใหญ่ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๕ วง
หน้าเล็ก จำนวนสร้าง ๒๐ วง (ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๘ วง)
ตอกโค๊ด เลข “๔” ด้านตัวอักษร “พังพะกาฬ” และ “ตัวสำเร็จ” ด้านตัวอักษร “ราชันดำ”

02 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๓ วง

03 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
เนื้อเงินเม็กซิโก หน้าใหญ่ จำนวนสร้าง ๕๖ วง

04 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
เนื้อเงิน หน้าใหญ่ จำนวนสร้าง ๕๑๐ วง และ หน้าเล็ก จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ วง
ตอกโค๊ด เลข “๔” ด้านตัวอักษร “พังพะกาฬ” และ “ตัวสำเร็จ” ด้านตัวอักษร “ราชันดำ”

05 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
เนื้อเงินรมดำ หน้าเล็ก จำนวนสร้าง ๓๖๕ วง

06 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
เนื้อนวะโลหะ หน้าเล็ก จำนวนสร้าง ๑๗ วง
ตอกโค๊ด เลข “444” ด้านตัวอักษร “พังพะกาฬ” และ “อุ” ด้านตัวอักษร “ราชันดำ”

07 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
หน้าใหญ่

08 แหวนปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ
หน้าเล็ก

เนื้อสตางค์เก่า หน้าใหญ่ จำนวนสร้าง ๑๐๐ วง และ หน้าเล็ก จำนวนสร้าง ๒๐๐ วง
ตอกโค๊ด เลข “44” ด้านตัวอักษร “พังพะกาฬ” และ “ตัวสำเร็จ” ด้านตัวอักษร “ราชันดำ”