เหรียญเทวฤทธิ์ บาตรน้ำมนต์ (ขนาด ๕.๕ ซ.ม.)


1 เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑ เหรียญ

เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งคร่อมตรงกับ ปีระกา

2 เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งระหว่าง ปีระกากับปีจอ

2 เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๒๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” และ “ตัวสำเร็จ” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีมะโรง

4 เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๕๕ เหรียญ
เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีกุน

5 เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีฉลู

6 เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีมะเส็ง

7 เนื้องทองแดง (แจกรรมการ) จำนวนสร้าง ๔๐ เหรียญ
เนื้องทองแดง (แจกรรมการ) จำนวนสร้าง ๔๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูใหญ่และราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีเถาะ

8 เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓,๖๕๕ เหรียญ
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓,๖๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีเถาะ

9 เนื้อทองแดง ชุบสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อทองแดง ชุบสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างราหู ตำแหน่งตรงกับ ปีเถาะ

10 เนื้อทองแดง ชุบสามกษัตริย์

เนื้อทองแดง ชุบสามกษัตริย์
เลี่ยมพลาสติก มีฐานตั้งหน้ารถ