เหรียญเทวฤทธิ์ (ขนาด ๓.๒ ซ.ม.)


1 เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓๒ เหรียญ
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓๒ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งคร่อม ปีจอ

2 เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ
เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ๒ โค๊ด บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีฉลู

3 เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีระกา

4 เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑๙ เหรียญ
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑๙ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีฉลู

5 เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีวอก

6 เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีมะเมีย

7 เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๕,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๕,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่ง ระหว่าง ปีมะแมกับปีวอก

8 เนื้องทองแดง จำนวนสร้าง ๔,๐๐๐ เหรียญ
เนื้องทองแดง จำนวนสร้าง ๔,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีมะโรง

9 เนื้องทองแดงลงยา (มีน้อย)
เนื้องทองแดงลงยา (มีน้อย)
ตอกโค๊ด “กงจักร พ” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีขาล

10.1 เนื้อทองแดงลงยา จำนวนสร้าง ๑๕๐ เหรียญ

10.2 เนื้อทองแดงลงยา จำนวนสร้าง ๑๕๐ เหรียญ
เนื้อทองแดงลงยา จำนวนสร้าง ๑๕๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีมะเส็ง

11 เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖๕๕ เหรียญ
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีกุน
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย