เหรียญเทวฤทธิ์ (ขนาด ๒.๐ ซ.ม.)


1 เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๕๑ เหรียญ

เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๕๑ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่ง ระหว่าง ปีระกากับปีจอ

2 เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ๒ โค๊ด บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีฉลู

3 เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๗๔๗ เหรียญ
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๗๔๗ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณข้างหู ตรงตำแหน่งตรงกับ ปีระกา