เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)


01 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๐๗ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง

02 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อเงินหน้าทองคำ จำนวนสร้าง ๑๕๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีขาลกับปีเถาะ

03 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๗๙๒ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะเส็งกับปีมะเมีย

04 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” และอักขระ “นะ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีฉลูกับปีขาล

05 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๖๕๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีชวดกับปีกุน

06 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๕,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีวอกกับปีระกา

07 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖,๘๘๑ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะแมกับปีวอก
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย