เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)


01 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อทองคำ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “ท” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง

02 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อทองคำ (พิเศษ) จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “นะ” ด้านบนของเหรียญ ๒ ตัว
ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง และ ปีมะเส็งกับปีมะเมีย

03 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๒๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “นะ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง

04 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑,๒๕๔ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “นะ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะเส็งกับปีมะเมีย

05 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “นะ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีฉลูกับปีขาล

06 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓๐,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีวอกกับปีระกา

07 เหรียญหลักชัย (ขนาด ๑.๖ ซ.ม.)
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๕,๖๐๓ เหรียญ
ตอกโค๊ด ตัวอักษร “จ” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะแมกับปีวอก
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย