เสื้อ


01 เสื้อ
จัดสร้างเป็นที่ระลึก พิธีเททอง
รูปเหมือนองค์พ่อหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ปี ๒๕๔๕

02 เสื้อ
แจกเป็นที่ระลึก วันปีใหม่ ปี ๒๕๔๗

03.1 เสื้อ 03.2 เสื้อ
๔ ขุนศึก จัดสร้างเป็นที่ระลึก พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๗

04.1 เสื้อ 04.2 เสื้อ
แจกเป็นที่ระลึก พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๗

05.1 เสื้อ 05.2 เสื้อ
ที่ระลึกพิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๘ (ทำบุญกองผ้าป่า)

06 เสื้อ
แจกกรรมการงานไหว้ครู ปี ๒๕๔๘

07 เสื้อ
แจกผู้ช่วยงาน พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๘

08 เสื้อ
แจกผู้ช่วยงาน พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๘

09 เสื้อ
แจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญวันเกิดพระอาจารย์โชติ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

10 เสื้อ
แจกกรรมการช่วยงานพิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๙

11 เสื้อ
แจกผู้มาร่วมงานพิธีไหว้ครู ปี ๒๕๔๙

12.1 เสื้อ 12.2 เสื้อ
ออกให้ทำบุญผ้าป่า ปี ๒๕๔๙