เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก


01 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๒ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณด้านบนเหนือ ตัวสำเร็จ

02 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๕ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บนพระจันทร์บริเวณองค์ราหู

04 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก

เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๗๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” เหนืออักขระ “นะ” ด้านซ้ายตัวสำเร็จ

03 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณเหนืออักขระ “มะ” ด้านขวาตัวสำเร็จ

05 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณเหนือแขนขวาองค์ราหู ใต้อักขระ “พะ”

06 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๒,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ระหว่างอักขระ “มะ” และ “ทะ” ด้านขวาตัวสำเร็จ

07 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓,๓๘๗ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ระหว่างอักขระ “นะ” และ “พะ” ด้านซ้ายตัวสำเร็จ

08 เศรษฐีเนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖๕๕ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณเหนือแขนซ้ายองค์ราหู ใต้อักขระ “ทะ”
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย