เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์เล็ก


01 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์เล็ก
เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังพญาเหล็ก และตะกรุดสาริกาทองคำ
จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

02 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์เล็ก
เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังตะกรุดสาริกาทองคำ
จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

03 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์เล็ก
เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังตะกรุดสาริกาเงิน
จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

04.1 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์เล็ก

04.2 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์เล็ก

เนื้อผงพรายกุมาร ชุบทองบรอนด์
มี ๓ สี แดง, เหลือง, เขียว จำนวนสร้างรวม ๑,๐๐๐ องค์