หน้ากากเทวฤทธิ์


หน้ากากเทวฤทธิ์ ที่สร้างเฉพาะองค์ โดยที่ไม่ได้ฝังลงบนดวงตราเนื้อผง จะมี ๓ เนื้อ คือ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์, เนื้อสัมฤทธิ์ และเนื้อทองแดง ซึ้งทุกเนื้อจะตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จใหญ่” บริเวณข้างแขนซ้ายองค์พ่อ

01 หน้ากากเทวฤทธิ์
เนื้อทองแดง หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร พิมพ์ประกบ ๒ หน้า จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

02 หน้ากากเทวฤทธิ์
เนื้อทองแดง หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร ฝังหนังเสือ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

03.1 หน้ากากเทวฤทธิ์

03.2 หน้ากากเทวฤทธิ์

03.3 หน้ากากเทวฤทธิ์
หน้ากากเทวฤทธิ์ เนื้อทองแดง ด้านหลังจะปิดผงผสมผงพรายกุมาร มีหลายสี และบางสีจะมีตราวัดพุทไธศวรรย์
ปั้มติดอยู่ เช่น สีเหลือง, สีแดง และสีเขียว จำนวนสร้างรวมทุกสี ๓,๐๐๐ องค์

04 หน้ากากเทวฤทธิ์
เนื้อสัมฤทธิ์ หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์

05 หน้ากากเทวฤทธิ์
เข็มกลัดเทวฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์