สติ๊กเกอร์


01.1 สติ๊กเกอร์ 01.2 สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ดอกทานตะวัน มี ๒ สี ดำ, ส้ม
ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว

02 สติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์ราชันดำ แจกวันไหว้ครู ปี ๒๕๔๖
คุณประยุทธ วนาสีสัน สร้างถวายจำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น

03.1 สติ๊กเกอร์ 03.2 สติ๊กเกอร์

มี ๕ สี แดง, ชมพู, เหลือง, เขียว, และส้ม ปี ๒๕๕๐

04.1 สติ๊กเกอร์  04.2 สติ๊กเกอร์04.3 สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ราหู มีหลายสี หลายขนาด
แบบปิดด้านนอกและปิดด้านในกระจก

05.1 สติ๊กเกอร์ 05.2 สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ แบบปิดด้านในกระจก

06.1 สติ๊กเกอร์ 06.2 สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ ดวงตราพญาราหู ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว
มี ๔ สี แดง, เขียว, ดำ, ชมพู