ล๊อกเก็ตรุ่นสอง


ล๊อกเก็ตรุ่นสอง จัดสร้าง ๓ แบบ
พิมพ์กลมใหญ่ จำนวน ๓๐๐ องค์
พิมพ์สี่เหลี่ยม จำนวน ๔๐๐ องค์
พิมพ์กลมเล็ก จำนวน ๓๐๐ องค์

โดยนำเข้าพิธีเทวาภิเษกพร้อมเหรียญหลักชัย ในพิธีเททองหล่อองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ขนาด ๑๖ และ ๙ นิ้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ วัดพุทไธศวรรย์ และเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พิธีในทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี

01 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบกลม ขนาดใหญ่
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกราชันดำ เนื้อทองแดงแบบมีปีก

02 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบสี่เหลี่ยม
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อสัมฤทธิ์

03 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบกลม ขนาดเล็ก หลังปิดผงพรายกุมาร

04 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบกลม ขนาดใหญ่ หลังฝังเหรียญเทวฤทธิ์ เนื้อตะกั่ว
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๕ องค์

05 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบสี่เหลี่ยม หลังฝังเหรียญเทวฤทธิ์ เนื้อตะกั่ว
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๕ องค์

06 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบกลม ขนาดเล็ก หลังฝังตะกรุดสาริกาเงินคู่
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๕ องค์

07 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดกลมใหญ่ สองหน้า
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

08 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบสี่เหลี่ยม สองหน้า
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

09 ล๊อกเก็ตรุ่นสอง
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง แบบกลม ขนาดเล็ก สองหน้า
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์