ผ้ายันต์ไหว้ครู


ผืนเล็กสร้างสีละ ๓๐๐ ผืน


ผืนใหญ่สร้างสีละ ๑,๐๐๐ ผืน