ชุดเครื่องราง


ตะกรุดเหนือคน เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓๒ ดอก


ตะกรุดเหนือคน เนื้อเงิน สร้างปี ๒๕๕๕ จำนวนการสร้าง ๒๐๐ ดอก