ชุดผ้ายันต์ไหว้ครู


ผ้ายันต์แขวนหน้ารถ สร้างสีละ ๒๐๐ ผืน


ผ้ายันต์ไหว้ครูปี ๒๕๕๕ สร้างสีละ ๓๐๐ ผืน