เหรียญตาขุนโหร


เหรียญตาขุนโหร เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๕๕ เหรียญ


เหรียญตาขุนโหร เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์


เหรียญตาขุนโหร เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๕๐๐ เหรียญ


เหรียญนวะ มีตลับ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์ (นำเหรียญนวะที่สร้าง มาใส่ตลับ ตอกโค็ตที่ตลับ ๑ – ๑๐๐ )


เหรียญปลอกลูกปืน ยอดบายสี (ตอกโค็ต สำเร็จใหญ่เพิ่ม) จำนวนสร้าง ๒๐๐ เหรียญ


เหรียญตาขุนโหร เนื้อสัตตฤทธิ์ สร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ


เหรียญตาขุนโหร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ๑,๐๐๐ เหรียญ


เหรียญปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๓๐๐ เหรียญ