ตัวเกิด


ช่อตัวเกิด เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๖ ช่อ


ตัวเกิด เนื้อทองคำ สร้าง ๑๓ ตัว


ตัวเกิด เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๓๐๐ ตัว


ตัวเกิด เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๓๐๐ ตัว


ตัวเกิด เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ ตัว


ตัวเกิด เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ ตัว


ช่อตัวเกิด เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๒ ช่อ


ช่อตัวเกิด เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓๒ ช่อ


ช่อตัวเกิด เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓๒ ช่อ


ช่อตัวเกิด เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓๒ ช่อ