เครื่องราง


ตะกรุดพยัคฆ์อู่ทอง เงินยาว จำนวนสร้าง ๒๙๓ ดอก


ตะกรุดพยัคฆ์อู่ทอง เงินสั้น จำนวนสร้าง ๑๔๗ ดอก


ตะกรุดเพชรสองแผ่นดิน เนื้อทองแดง สร้าง ๔๙๔ ดอก


ตะกรุดเพชรสองแผ่นดิน เนื้อเงิน ทองแดง ม้วนซ้อนกันขนาด ๔ คูณ ๕ ซม. จำนวนสร้าง ๕๐๙ ดอก


ตะกรุดเพชรสองแผ่นดิน เนื้อเงิน ดีบุก ม้วนซ้อนกันขนาด ๔ คูณ ๑๐ ซม. จำนวนสร้าง ๔๙๘ ดอก


ตะกรุดเพชรสองแผ่นดิน เนื้อเงิน ทองแดง ม้วนซ้อนกันขนาด ๓.๕ คูณ ๘ ซม. จำนวนสร้าง ๗๔ ดอก


ตะกรุดเพชรพญาธร เนื้อเงิน ทองแดง ม้วนซ้อนกัน ๒ โค็ต จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก


ตะกรุดเพชรพญาธร เนื้อเงิน ทองแดง ม้วนซ้อนกัน ๑ โค็ต จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก


ตะกรุดเพชรพญาธร เนื้อเงิน ๒ โค็ต จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก


ตะกรุดเพชรพญาธร เนื้อทองแดง ๒ โค็ต จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก


ตะกรุดเพชรพญาธร เนื้อทองแดง ๒ โค็ต จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก


ตะกรุดมหาละลวย ๔ เนื้อทองแดง ตะกั่ว ม้วนซ้อนกัน จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก


ตัวเกิดทองคำ สร้าง ๕ ตัว


ตัวเกิดเนื้อโลหะผสมสร้าง ๓,๐๐๐ ตัว