ผ้ายันต์ไหว้ครู


ผ้ายันต์ไหว้ครูผืนเล็ก สร้างสีละ ๓๐๐ ผืน


ผ้ายันต์ไหว้ครูผืนใหญ่สร้าง ๓,๐๐๐ ผืน