ชุดเหรียญชูชก ปี ๒๕๕๒


เหรียญชูชกเนื้อสัตฤทธิ์ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์


เหรียญชูชกเนื้อสัตฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๕๐๐ เหรียญ


เหรียญชูชกเนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๐ เหรียญ


เหรียญชูชกเนื้อทองแดง ๒ โค็ต แจกกรรมการ สร้าง ๓๐๐ เหรียญ


เหรียญชูชกเนื้อทองแดง สร้าง ๓,๐๐๐ องค์