เหรียญลายนิ้วมือ


เหรียญลายนิ้วมือเนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๕ เหรียญ


เหรียญลายนิ้วมือเนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๖๑ เหรียญ


เหรียญลายนิ้วมือเนื้อนวะซุปเปอร์ จำนวนสร้าง ๓๐ เหรียญ


เหรียญลายนิ้วมือเนื้อทองแดงเถื่อน จำนวนสร้าง ๕๐ เหรียญ


เหรียญลายนิ้วมือเนื้อสัตฤทธิ์ ๓ โค็ต จำนวนสร้าง ๓๐๐ เหรียญ


เหรียญลายนิ้วมือเนื้อสัตฤทธิ์ ๒ โค็ต จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ


เหรียญลายนิ้วมือ (ขนาด ๒.๖ ซม.) เนื้อ สัตตฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ