เหรียญคันฉ่องใหญ่


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๒๓๓ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องทองคำใหญ่ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๓ เหรียญ


เหรีญคันฉ่องใหญ่ เนื้อเงิน ปฐมฤกษื จำนวนสร้าง ๑๓ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อจ้าวน้ำเงิน หลังทองคำ จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อจ้าวเงิน หลังนาก สร้าง ๑๓ ชุด


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อจ้าวเงิน หลังเงิน จำนวนสร้าง ๑๓ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๓๒ องค์


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อนวะซุปเปอร์ จำนวนสร้าง ๒๙๕ องค์


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อทองแดงเถื่อน จำนวนสร้าง ๕๐๐ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อจ้าวน้ำเงิน จำนวนสร้าง ๑๑๐ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อดีบุก


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อดีบุก จำนวนสร้าง ๓,๓๒๙ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อนวะ (คุ้มดวง) จำนวนสร้าง ๓๒ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๗๙๕ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อ Black Glod จำนวนสร้าง ๒ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕,๕๓๑ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๕,๕๖๘ องค์


เหรียญคันฉ่องใหญ่ เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๑๔,๗๓๘ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องทองแดงใหญ่ จำนวนสร้าง ๓๕,๙๒๓ เหรียญ