ล็อคเก็ต


หน้าล็อคเก็ตกลมใหญ่ หลังฝังปรกสุริยัน ตะกรุด จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตรูปไข่พิมพ์ใหญ่ หลังฝังปรกสุริยัน ตะกรุดคู่ จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตกลมใหญ่ หลังฝังปรกผ่าตะวัน ทองแดง ดีบุก เหลี่ยมเงิน จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตรูปไข่พิมพ์ใหญ่ หลังฝังปรกผ่าตะวัน ทองแดง เหลี่ยมเงิน จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตรูปไข่ พิมพ์ใหญ่ ขาวดำ (ลองพิมพ์) หลังฝังปรกผ่าตะวัน จำนวนสร้าง ๑๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตกลมพิมพ์ใหญ่ หลังจาร (ครูเย็น) จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตกลมพิมพ์เล็ก หลังจาร (ครูเย็น) จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตรูปไข่พิมพ์ใหญ่ หลังจาร (ครูเย็น) จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์


หน้าล็อตเก็ตพิมพ์สี่เหลี่ยม หลังจาร จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


หน้าล็อคเก็ตรูปไข่พิมพ์เล็ก หลังจาร (ครูเย็น) จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์