พระเนื้อผง พิมพ์เทวดา


หน้าเนื้อเขียว (นำฤกษ์) หลังฝังตะกรุดเงินคู่ จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


หน้าเนื้อเขียว (นำฤกษ์) หลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๖ องค์


หน้าเนื้อเขียว (นำฤกษ์) หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


หน้าเนื้อเขียว (นำฤกษ์) หลังฝังตะกรุดทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


หน้าเนื้อเขียว (นำฤกษ์) หลังฝังตะกรุดทองคำคู่ จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


หน้าเนื้อเขียวผสม น้ำตาล (นำฤกษ์) หลังฝังตะกรุดทองคำคู่ พญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๖๒ องค์


เนื้อดำโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๒๐๕ องค์


เนื้อเขียว จำนวนสร้าง ๑๓๓ องค์


เนื้อน้ำตาล จำนวนสร้าง ๒,๓๐๖ องค์


หน้าเนื้อเทา หลังฝังตะกรุดทองแดงคู่ จำนวนสร้าาง ๑๐๘ องค์


หน้าเนื้อเทา หลังฝังพญาเหล็กจำนวนสร้าาง ๑๐๘ องค์


หน้าเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กจำนวนสร้าง ๑๐๘ องค์


หน้าเนื้อน้ำตาล หลังโรยผงตะไบจำนวนสร้าง ๑๐๘ องค์


หน้าเนื้อเทา หลังฝังเม็ดทองแดงจำนวนสร้าาง ๑๐๘ องค์