ปรกผ่าตะวัน


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำ สร้าง ๑๓๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำลงยา สีเหลือง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันทองคำลงยา สีชมพู จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำลงยาสีเขียว จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำลงยาสีส้ม จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำลงยาสีฟ้า จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำลงยาสีม่วง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกทองคำลงยาสีแดง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองคำลงยาสีดำ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินลงยาสีเหลือง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงืนลงยาสีชมพู จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินลงยาสีเขียว จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินลงยา สีส้ม จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินลงยา สีฟ้า จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินลงยาสีม่วง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินลงยาสีแดง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกสุริยันเนื้อเงินลงยาสีดำ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อเงินจำนวนสร้าง ๓๙๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๓๕๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อดีบุก จำนวนสร้าง ๑๔๑๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อนาก จำนวนสร้าง ๒๐๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๗๗๕๐๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนื้อนากลงยาสีแดง จำนวนสร้าง ๒๕๐ องค์


ปรกผ่าตะวันเนิอนากลงยาสีฟ้า จำนวนสร้าง ๒๕๐ องค์