พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)


ทำพิธีอัญเชิญขอบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ โดยหลวงพ่ออติโชติ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (วันเพ็ญ เดือน ๑๒)

01 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)

เนื้อสามกษัตริย์ (ปรกนาก) จำนวนสร้าง ๑,๑๐๒ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” ๓ โค๊ดที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ซ้ายมือองค์พ่อ

02 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)

เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบนาก จำนวนสร้าง ๒,๑๙๗ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” “น” ที่ผนังด้านหน้าแท่นประทับ เหนือแขนขวาราหู

03 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)

เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบทอง จำนวนสร้าง ๑,๖๐๔ องค์
ตอกโค๊ด อักษพ “ส” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ขวามือองค์พ่อ

04 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)

เนื้อสัมฤทธิ์ รมดำปิดทอง จำนวนสร้าง ๑๑๓ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” ๓ โค๊ด ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ซ้ายมือองค์พ่อ

05 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)

เนื้อสัมฤทธิ์ รมดำ จำนวนสร้าง ๑,๙๑๘ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ซ้ายมือองค์พ่อ

06 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๒)

เนื้อสัมฤทธิ์ สีธรรมชาติ จำนวนสร้าง ๒,๒๙๙ องค์
ตอกโค๊ด อักศร “ส” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ขวามือองค์พ่อ