พระรูปเหมือนบูชารุ่นมรดกพ่อ หน้าตัก ๙ นิ้ว


จัดสร้างขึ้นเพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างพระมณฑป วัดพุทไธศวรรย์ พิธีมหาเทพเทวาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวนสร้าง ๒๐๗ องค์ ทุกองค์จะตอกโค๊ด “ราหูใหญ่” ตอกหมายเลขไทยใหญ่ ด้านหน้าระหว่างเท้าซ้าย-ขวา องค์พ่อฯ

1.0 เนื้อสำริด 2.0 เนื้อโลหะผสม ปิดทอง

     เนื้อสำริด                            เนื้อโลหะผสม ปิดทอง

3.0 เนื้อโลหะผสม รมดำ 3.1 เนื้อโลหะผสม รมดำ

เนื้อโลหะผสม รมดำ