พระรูปเหมือนบูชาตาขุนโหร หน้าตัก ๕ นิ้ว


จัดสร้างพร้อมกับพระบูชาปางตาขุนโหร ๑๖ นิ้ว จำนวนสร้าง ๕๕๘ องค์ ทุกองค์จะตอกโค๊ด “ราหูใหญ่” บริเวณแท่นประทับ หน้าชายผ้าแข้งซ้ายองค์พ่อฯ และตอกหมายเลขอารบิคใหญ่ ด้านหน้าระหว่างเท้าซ้าย-ขวา

1.1 เนื้อทองเหลือขัดมัน 1.2 เนื้อทองเหลือขัดมัน

เนื้อทองเหลือขัดมัน

2.1 เนื้อโลหะผสมรมดำ 2.2 เนื้อโลหะผสมรมดำ

เนื้อโลหะผสมรมดำ

3.1 เนื้อโลหะผสมปิดทอง 3.2 เนื้อโลหะผสมปิดทอง

3.4 เนื้อโลหะผสมปิดทอง 3.3 เนื้อโลหะผสมปิดทอง

เนื้อโลหะผสมปิดทอง