พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน


พระกริ่ง ชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน ถือได้ว่าเป็น พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ รูปเหมือน องค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ รุ่นแรกของวัดพุทไธศวรรย์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างพระมณฑป สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกขาตุ ณ วัดพุทไธศวรรย์

โดยทำพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทำพีธีอัญเชิญองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ โดย ร่างทรง นำเข้าพิธี เพื่อขอบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ และอธิษฐานจิต โดยหลวงพ่อโชติ ในวิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ เป็นเวลา ๑ พรรษา

01 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้องทองคำ (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๕ องค์

02 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อนาก ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๓ องค์

03 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อเงิน ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๓ องค์

04 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อสตางค์แดง ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๓ องค์

05 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อสตางค์นิกเกิ้ล (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

06 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อขนมครก (ปฐมฤกษ์) ไม่ตัดช่อ

07 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อชนวน ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๓ องค์

08 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

09 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อสตางค์แดง กันอุดผงฝังพลอย จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

10 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อเหรียญเก่า (แสตมป์ปี ๓๐) กันอุดผงไม้ฝังพลอย จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

11 พระรูปเหมือนกริ่งราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อชนวน จำนวนสร้าง ๒,๐๐๐ องค์