พระผงอุดมทรัพย์


นำเข้าพิธีมหาเทพเทวาภิเษกและพุทะาภิเษกในอุโบสถ วัดพุทไธศวรรย์ โดยพระเกจิ ๑๐๘ องค์ และทำพิธีอีกครั้งบริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์ พระเจ้าอู่ทอง, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยหลวงพ่อโชติ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เนื้อดำ จำนวนสร้างประมาณ ๒๐,๐๐๐ องค์
เนื้อน้ำตาล จำนวนสร้างประมาณ ๒๕,๐๐๐ องค์
หน้าเกศา หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้างประมาณ ๒๐๐ องค์
หน้าเกศา จำนวนสร้างประมาณ ๒๐๐ องค์

01 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อน้ำตาล (ปฐมฤกษ์) หลังฝังตะกรุดสาริกาคู่

02 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อน้ำตาล (ปฐมฤกษ์) หลังฝังหญาเหล็ก

03 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อน้ำตาล (ปฐมฤกษ์) หลังฝังพลอย

04 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็ก

05.1 พระผงอุดมทรัพย์

05.2 พระผงอุดมทรัพย์

เนื้อดำด้านหนังฝังเกศาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลังฝังพญาเหล็ก

06 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อน้ำตาล ด้านหน้าฝังเกศาหลวงปูทิม วัดละหารไร่

07 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อดำ ด้าหน้าฝังเกศาหลวงปู่ทัม วัดละหารไร่

08 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อดำ

09.1 พระผงอุดมทรัพย์

09.2 พระผงอุดมทรัพย์

09.3 พระผงอุดมทรัพย์
เนื้อน้ำตาล