พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง


01.1 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

01.2 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

01.3 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง
เนื้อผงสีชมพู, สีขาว และสีดำ ใต้ฐานฝังตะกรุดเงิน
ทั้ง ๓ สี มีจำนวนสร้าง ๒๕๐ องค์

02.1 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

02.2 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

02.3 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

เนื้อผงสีชมพู, สีขาว และสีดำ ใต้ฐานฝังตะกรุดทองแดง
ทั้ง ๓ สี มีจำนวนสร้าง ๒๕๐ องค์

03.1 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

03.2 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

03.3 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อผง

เนื้อผงสีชมพู, สีขาว และสีดำ ไม่ฝังตะกรุด
ทั้ง ๓ สี มีจำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์