พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก


01 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก

เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่อง ระหว่างลำตัวงูทั้งสองตัว

03 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๑,๒๒๙ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่องหางงู ข้างอักขระ “ทะ” ข้างขวาขององค์พระปิดตา

02 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๒,๖๓๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่องหางงู ข้างอักขระ “พะ” ข้างซ้ายขององค์พระปิดตา