พระบูชาพระพิฆเณศ หน้าตัก ๗ นิ้ว


เททองหล่อที่วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และพิธีมหาเทพเทวาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวนสร้าง ๑๖๖ องค์ ทุกองค์จะตอกหมายเลขอารบิคใหญ่ บริเวณชายผ้าด้านหน้าเท้าซ้าย องค์พรพิฆเนศ ออกให้ทำบุญพร้อมวัตถุมงคลรุ่นมรดกพ่อจำนวน ๑๑๐ องค์ บริเวณฐานด้านหน้ามีตัวหนังสือเขียนว่า “เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและขจัดอุปสรรค” และออกให้ทำบุญ วันไหว้ครูปี ๒๕๔๘ จำนวน ๕๖ องค์ บริเวณฐานด้านหน้ามีตัวหนังสือเพิ่มอีก ๑ บรรทัดเขียนว่า “วันไหว้ครู” ๒๕๔๘

1.0 เนื้อโลหะผสม รมดำ 1.1 เนื้อโลหะผสม รมดำ
เนื้อโลหะผสม รมดำ

2.0 เนื้อโลหะผสม รมดำ (ออกวันไหว้ครู) 2.1 เนื้อโลหะผสม รมดำ (ออกวันไหว้ครู)
เนื้อโลหะผสม รมดำ (ออกวันไหว้ครู)