พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน


01 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน

เนื้อทองดำ ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๓ องค์

02 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อทองคำ (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๕ องค์

03 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อนาก (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๓ องค์

04 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อเงิน ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๖ องค์

05 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อสตางค์แดง ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๖ องค์

06 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อสตางค์นิกเกิล (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

07 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อขนมครก (ปฐมฤกษ์) ไม่ตัดช่อ

08 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อชนวน ยอดธง (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๖ องค์

09 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

10 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อเหรียญเก่า (แสตมป์ปี ๓๐) จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

11 พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน
เนื้อชนวน จำนวนสร้าง ๒,๐๐๐ องค์