พญาตัวเกิด


พญาตัวเกิด หรือ ในศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า ศิวลึงค์ หรือทั่วไป เรียกว่า ปลัดขลิก ว่ากันว่าเป็นรูปเคารพแทนพระศิวะ หรือพระอิศวร ผู้สถิตอยู่บนเขาไกรลาส เป็นเทพสูงสุด หนึ่งในสามองค์ของพราหมณ์ เป็นตัวแทน “การเกิดของทุกสรรพสิ่ง”

พญาตัวเกิด วัดพุทไธศวรรย์ จะสร้างขึ้นจากวัสดุหลายชนิด โดยครูเย็น คำมี (ลูกบุญธรรมหลวงปู่ทิม) เป็นผู้เหลาด้วยมือ และจารอักขระตามตำราของ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ด้วยตัวเองทั้งสิ้น

พญาตัวเกิด สร้างขึ้นหลายครั้ง จึงไม่มีจำนวนชัดเจน มีทั้งตอกโค๊ดและไม่ตอกโค๊ด การจัดสร้างในยุคแรกนั้นจะตอกโค๊ด “4” ในยุคต่อมาจะเป็นโค๊ด “ตัวสำเร็จ”

01 พญาตัวเกิด
งาช้างโบราณ ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ”
(แจกกรรมการผู้ร่วมสร้างวัตถุมงคล รุ่นมรดกพ่อ กองละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท)

02 พญาตัวเกิด
ไม้งิ้วดำ ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ”
(แจกกรรมการผู้ร่วมสร้างวัตถุมงคล รุ่นมรดกพ่อ กองละ ๗๐,๐๐๐ บาท)

03 พญาตัวเกิด
ไม้แก่นเมื่อย

04 พญาตัวเกิด
ไม้พญาดำดง

05 พญาตัวเกิด
ไม้สังกรณี

06 พญาตัวเกิด
จุยเจีย

07 พญาตัวเกิด
ไม้กัลปังหา

08 พญาตัวเกิด
ไม่หลาวโอน

09 พญาตัวเกิด
ไม้พยุงขาว

10 พญาตัวเกิด
ไม้พยุงแดง

11 พญาตัวเกิด
ไม้เทพธาโร

12.1 พญาตัวเกิด 12.2 พญาตัวเกิด 12.3 พญาตัวเกิด
ไม้รัก

13 พญาตัวเกิด
ไม้งาช้าง
ตอกโค๊ด “๔”