พญาชิงชัย


จัดสร้างพร้อมกับรูปเหมือนท่านพ่อจตุคามรามเทพ หน้าตัก ๒๙ นิ้ว ในวิหาร ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความสูงประมาณ ๑๒ นิ้ว จำนวนสร้าง ๓๖ องค์ ทุกองค์มีหมายเลขกำกับ ตอกโค๊ด “4”, โค๊ด “สุริยัน – จันทรา” และโค๊ดตัวอักขระ “อุ” ที่ฐาน

 

     01 พญาชิงชัย 02 พญาชิงชัย

เนื้อโลหะผสม