ผ้ายันต์


01.1 ผ้ายันต์ 01.2 ผ้ายันต์

01.3 ผ้ายันต์ 01.4 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์คันฉ่อง มี ๓ ขนาด ใหญ่, กลาง, เล็ก มีหลายสี
เป็นผ้ายันต์ที่สร้างเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๔๕ นำเข้าพิธีเดียวกับ พระผงสุริยัน-จันทรา

02 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์เพชรฉลูกรรณ์ ขนาดเล็ก
ผ้ายันต์เพชรฉลูกรรณ์ มี ๒ ขนาด ใหญ่ และ เล็ก มีหลายสี
มีลักษณะคล้ายธงรูปสามเหลี่ยม เมื่อปี ๒๕๔๖ นำเข้าพิธีเดียวกับ พระผงอุดมทรัพย์

03 ผ้ายันต์
ผ้ายันต์เพชรฉลูกรรณ์ ขนาดใหญ่

04.1 ผ้ายันต์ 04.2 ผ้ายันต์
ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ ขนาดเล็ก
มีลักษณะคล้ายธงห้าเหลี่ยม จัดสร้างเป็นที่ระลึกในวันไหว้ครู ปี ๒๕๔๖

  05.1 ผ้ายันต์ 05.2 ผ้ายันต์

05.3 ผ้ายันต์ 05.4 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ ขนาดใหญ่
จัดสร้างเป็นที่ระลึกในวันไหว้ครู ปี ๒๕๔๖

06.1 ผ้ายันต์ 06.2 ผ้ายันต์

06.3 ผ้ายันต์ 06.4 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ
จัดสร้างเป็นที่ระลึกในวันไหว้ครู ปี ๒๕๔๖

07 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ราชันดำ
จัดสร้างเป็นที่ระลึกในวันเททองหล่อรูปเหมือนท่านพ่อจตุคามรามเทพ ปี ๒๕๔๗ มี ๒ แบบ คือ
ภายในดวงตราพญาราหูจะเป็น พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ และ พระบรมธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

08 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ดวงตราพญาราหู ขนาดใหญ่
ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซ.ม.
จัดสร้างและเข้าพิธี “จักรพรรดิเทวาภิเษก” พร้อมเหรียญปิดตาพังพะกาฬ ปี ๒๕๔๗
ทำจากผ้าห่มพระปรางค์ งานประจำปีวัดพุทไธศวรรย์

09.1 ผ้ายันต์ 09.2 ผ้ายันต์

09.3 ผ้ายันต์ 09.4 ผ้ายันต์

09.5 ผ้ายันต์ 09.6 ผ้ายันต์

09.7 ผ้ายันต์ 09.8 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ดวงตราพญาราหู ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก
จัดสร้างและเข้าพิธี “จักรพรรดิเทวาภิเษก” พร้อมเหรียญปิดตาพังพะกาฬ ปี ๒๕๔๗
ทำจากผ้าห่มพระปรางค์ งานประจำปีวัดพุทไธศวรรย์

10.1 ผ้ายันต์

10.2 ผ้ายันต์ 10.3 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ราชันดำ จตุคามรามเทพ
จัดสร้างและเข้าพิธี “จักรพรรดิเทวาภิเษก” พร้อมเหรียญปิดตาพังพะกาฬ ปี ๒๕๔๗

11 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ พญาชิงชัย มี ๒ ขนาด

12.01 ผ้ายันต์ 12.02 ผ้ายันต์

12.03 ผ้ายันต์ 12.04 ผ้ายันต์

12.05 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ไพรีพินาศ ขนาดกลาง ขนาด ๔๒ ๓๖ ซ.ม.
จัดสร้างและเข้าพิธี “จักรพรรดิเทวาภิเษก” พร้อมเหรียญปิดตาพังพะกาฬ ปี ๒๕๔๗

13.01 ผ้ายันต์ 13.02 ผ้ายันต์

13.03 ผ้ายันต์ 13.04 ผ้ายันต์

13.05 ผ้ายันต์ 13.06 ผ้ายันต์

13.07 ผ้ายันต์ 13.08 ผ้ายันต์

13.09 ผ้ายันต์ 13.10 ผ้ายันต์

13.11 ผ้ายันต์ 13.12 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ไพรีพินาศ ขนาดเล็ก
ขนาด ๓๐ ๓๐ ซ.ม.
จัดสร้างและเข้าพิธี “จักรพรรดิเทวาภิเษก” พร้อมเหรียญปิดตาพังพะกาฬ ปี ๒๕๔๗

14.1 ผ้ายันต์ 14.2 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ สุริยัน-จันทรา ที่ระลึกงานไหว้ครู ปี ๒๕๔๗
ขนาด ๑๐๐ x ๗๕ ซ.ม.

15.1 ผ้ายันต์ 15.2 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ (ผ้ายันต์พ่อ-แม่)
สมนาคุณผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าปี ๒๕๔๘

16 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ (ผ้ายันต์แม่) ขนาดใหญ่

ผ้ายันต์พ่อ ผ้ายันต์แม่

17.1 ผ้ายันต์ 17.2 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ ขนาดกลาง

18.1 ผ้ายันต์ 18.2 ผ้ายันต์

18.3 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ มี ๓ ขนาด และมีหลายสี แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ พ่อ แม่
โดยให้สังเกตุดูรูปองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพภายในดวงตราพญาราหู

19.1 ผ้ายันต์ 19.2 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ ขนาดเล็ก ผ้าโทเรฯ

20.1 ผ้ายันต์ 20.2 ผ้ายันต์

20.3 ผ้ายันต์ 20.4 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ ขนาดเล็ก ผ้ากำมะหยี่

เนื้อผ้าโทเรฯ

 

21.1 ผ้ายันต์ 21.2 ผ้ายันต์

21.3 ผ้ายันต์

 

ผ้ายันต์ จันทรภาณุ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗
มี ๒ เนื้อผ้า คือผ้าโทเรฯ และผ้าด่วน แบ่งเป็น ๓ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

เนื้อผ้าด่วน

22.01 ผ้ายันต์ 22.02 ผ้ายันต์

22.03 ผ้ายันต์ 22.04 ผ้ายันต์

22.05 ผ้ายันต์ 22.06 ผ้ายันต์

22.07 ผ้ายันต์ 22.08 ผ้ายันต์

22.09 ผ้ายันต์ 22.10 ผ้ายันต์

22.11 ผ้ายันต์ 22.12 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ๑๒ นักษัตริย์ รุ่น “มรดกพ่อ” ปี ๒๕๔๗ มี ๒ ขนาด ใหญ่ และเล็ก
มีผ้า ๒ แบบ คือ ผ้าโทเรฯ และ ผ้ากำมะหยี่

23 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จตุคามรามเทพ
จัดสร้างเป็นที่ระลึก ไหว้ครู ปี ๒๕๔๘

24 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ พังพะกาฬ
พิธีเททององค์พ่อ ๑๖ นิ้ว ปี ๒๕๔๙

25 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ มหาปราบ (ผ้าปัก)
ไหว้ครู ๔๙ ออกให้ทำบุญผ้าป่าปี ๒๕๔๙

26 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ สุริยะมงคลจักรวาล
ไหว้ครู ๔๙ ออกให้ทำบุญผ้าป่าปี ๒๕๔๙

27.1 ผ้ายันต์ 27.2 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ จตุคามรามเทพ ผ้าปักดิ้นทอง
ไหว้ครู ปี ๔๙ ออกให้ทำบุญผ้าป่าปี ๒๕๔๙

28.1 ผ้ายันต์ 28.2 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ หลักชัย ปี ๒๕๔๙
แจกผู้มาร่วมพิธีลอยเรือ และให้ทำบุญวันลอยกระทง ปี ๒๕๔๙

29.1 ผ้ายันต์ 29.2 ผ้ายันต์

29.3 ผ้ายันต์

29.4 ผ้ายันต์ 29.5 ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ ผ่าตะวัน
มี ๒ สี ออกให้ทำบุญวันปีใหม่ ๒๕๕๐