บูชาด้วยแรงศรัทธา สมปรารถนาด้วยแรงอธิษฐาน


01 บูชาด้วยแรงศรัทธา สมปรารถนาด้วยแรงอธิษฐาน
คำบูชาพระแม่ธรณี

ว่านะโม ๓ จบ
ตัสสา เภสีสะโต ยะกาคง โสตัง ปะวัตตันติ มะระเสนา ปะติฎฐาตุง อะสักโกนโต ปะลายิงสุ ปริมานุภาเวนะ มะระเสนา ปะระชิตา ทิโสทิสัง ปะลายันติ วิทังเสติ อะเสสะโต ฯลฯ สาธุ

 

คำบูชาดวงตราพญาราหู
องค์ราชันดำ ท่านพ่อจตุคามรามเทพ

ว่านะโม ๓ จบ

ข้าฯ ขอน้อมถวายสักการะ สุริยัน จันทรา จันทรภาณุ ดวงตราสองแผ่นดิน
ศรีวิชัย สุวรรณภูมิ พญาศรีธรรมโศกราช ๑๒ นักษัตร ดวงตราพญาราหู
ศรีมหาราชพังพะกาฬ องค์ราชันดำท่านพ่อจตุคามรามเทพ
พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ
พระเจ้าตากสินมหาราช พระสยามเทวาธิราช

 

วิธีบูชา องค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ

การตั้งบูชา พระรูปเหมือน กรอบรูป ผ้ายันต์ คันฉ่อง

ควรจัดวาง ตั้ง หรือแขวนให้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และควรจัดแยก หิ้งหรือโต๊ะ บูชาเป็นที่วางองค์พ่อจตุคามรามเทพเพียงอย่างเดียว ไม่ควรรวมกับวัตถุมงคลของเทพองค์อื่น หรือ หลวงพ่อองค์อื่น

 

ของถวายบูชา (วันทั่วๆ ไป)

ควรถวายน้ำดื่มอย่างน้อย ๑ แก้ว ทุกวัน และควรเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้ง (ไม่ควรใช้วิธีเติมในน้ำเดิม)
อาหารคาว-หวาน ผลไม้ บุหรี่ เหล้าเครื่องหอม กำยาน ดอกไม้ พวงมาลัย บายศรีปากชาม

 

ของถวายบูชา (ทุกวันพฤหัสบดี)

บายศรีปากชาม ๑ คู่ (ยอดบัว ดอกไม้ ๕ สี) หรือพวงมาลัย ๕ พวง ธูปดำ ๙ ดอก เทียนแท้ ๑ คู่ หมากพลู ๕ คำ ยาเส้น ๑ หยิบ น้ำจืด ๑ แก้ว หรืออื่นๆ ก็ได้ (พิจารณาตามจตุปัจจัยในของที่ถวาย)

 

วิธีบูชา

จัดตั้งของถวาย บายศรีปากชาม ดอกไม้ หรือพวงมาลัย หมากพลู ยาเส้น น้ำจืด หรือของอื่นๆ ที่ต้องการถวาย จุดเทียน ธูป

ใช้ธูปและกระดาษดวงตราพญาราหู (ถ้ามี หรือจำเป็นต้องใช้) ไหว้บูชาและอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนา หรือบอกกล่าวเรื่องราวความทุกข์ร้อน เพื่อขอพึ่งบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ (อาจจะบนบานด้วยประทัดหรือของอื่นๆ หรือไม่ต้องบนบานก็ได้) เมื่ออธิษฐานเรียบร้อยแล้วให้ปักธูปในกระถางธูปหน้ารูปเหมือน ภาพบูชา ผ้ายันต์ วัตถุมงคลองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ หรือโคนต้นไม้ จากนั้นให้เผากระดาษดวงตราพญาราหู บริเวณที่โล่งกลางแจ้ง

 

วิธีอธิษฐานขอพรจากองค์ท่านพ่อ

โดยการหลับตานึกถึงองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ จนเห็นภาพองค์ท่านพ่อชัดเจนที่สุด แล้วจึงอธิษฐานขอพร ในสิ่งที่ปรารถนา

 

การอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนา

  • ควรขอในเรื่องที่เป็นความจริง และเป็นไปได้
  • ควรขอในเรื่องที่มีเหตุผล
  • ควรอธิษฐานขอให้เป็นประจำ

 

การบนบาน

ควรบนในเรื่องที่ท่านสามารถแก้บนได้ หรือทำได้ ไม่ควรสักแต่ว่าบนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เพราะเทพถือเรื่องสัจจะในกรณีเรื่องหรือปัญหาของท่านใหญ่มาก ให้ท่านทอน หรือซอยปัญหาของท่านให้เล็กลงมาเป็นข้อย่อย แล้วให้ขอในข้อย่อยนั้นให้ได้ก่อน เพราะบางครั้งบารมีของท่านอาจจะไม่ถึงในขณะนี้