ท่านพ่อจตุคามรามเทพ


ปฐมบทวัตถุมงคล ท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์

การสร้างวัตถุมงคล ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ของวัดพุทไธศวรรย์ เกิดขึ้นหลังจากได้มีการขออนุญาตหล่อพระรูปเหมือนบูชาองค์ท่านพ่อจตุคามราม เทพ ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว เพื่อประดิษฐานในวิหาร จึงได้จัดสร้างพระรูปเหมือนบูชา ขนาดหน้าตัก ๗ นิ้วขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้มีการจัดสร้างเรื่อยมา โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสาธารณะกุศล จากประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดต่อๆ กันจากปากต่อปาก จากความศรัทธา…นำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งอันปราถนา วัตถุมงคลท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ ได้กลายเป็นวััตถุมงคลที่มีความต้องการอย่างสูงในเวลาอันรวดเร็ว ความสวยงาม ความประณีตตั้งใจของผู้ออกแบบและจัดสร้างส่วนผสมเนื้อหามวลสานต่างๆ พิธีกรรมที่ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดของอิทธิวัตถุมงคล ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ในแต่ละแบบ แต่ละรุ่น ได้แยกเป็นหมวดหมู่ ในการสร้างแต่ละปี ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๔๕


พ.ศ. ๒๕๔๖


พ.ศ. ๒๕๔๗


พ.ศ. ๒๕๔๘


พ.ศ. ๒๕๔๙


ชุดพิเศษ


เครื่องราง