จอมคนเนื้อมังคุด


1หน้า จอมคนเหนือเมฆ หลัง เหนือเมฆ ติดดาว ติดไหมเจ็ดสี จำนวนสร้าง 25 องค์

หน้า จอมคนเหนือเมฆ หลัง เหนือเมฆ ติดดาว ติดไหมเจ็ดสี จำนวนสร้าง 25 องค์

2หน้า เนื้อมังคุด โรยผงตะไป หลัง ติดผ้าม่วงติดดาว จำนวนการสร้าง 10 องค์

หน้า เนื้อมังคุด โรยผงตะไป หลัง ติดผ้าม่วงติดดาว จำนวนการสร้าง 10 องค์

3หน้าโรยผงตะไบ หลัง โรยงาช้าง ฝังพญเหล็ก สร้าง  20 องค์

หน้าโรยผงตะไบ หลัง โรยงาช้าง ฝังพญเหล็ก สร้าง  20 องค์

4หน้า เนื้อมังคุุด ปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังตะกรุดสาริกา ทองคำ เงิน  พญาเหล็ก สร้าง 9 องค์

หน้า เนื้อมังคุุด ปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังตะกรุดสาริกา ทองคำ เงิน  พญาเหล็ก สร้าง 9 องค์

5หน้า เนื้อมังคุดปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังปรกสุริยันเนื้อสัมฤทธิ์ สร้าง  8  องค์

หน้า เนื้อมังคุดปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังปรกสุริยันเนื้อสัมฤทธิ์ สร้าง  8  องค์

6หน้า เนื้อมังคุด ปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังพญาเหล็หใหญ่ สร้าง 13 องค์

หน้า เนื้อมังคุด ปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังพญาเหล็หใหญ่ สร้าง 13 องค์

7หน้า เนื้อมังคุดปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังเหรียญเทวฤทธิ์ ทองขาว สร้าง  2 องค์

หน้า เนื้อมังคุดปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังเหรียญเทวฤทธิ์ ทองขาว สร้าง  2 องค์

8หน้า เนื้อมังคุดปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังตะกรุด คู่ ทองเงิน ปรกสุริยันเนื้อสัมฤทธิ์ สร้าง 2 องค์

หน้า เนื้อมังคุดปิดทองในพิมพ์ หลัง ฝังตะกรุด คู่ ทองเงิน ปรกสุริยันเนื้อสัมฤทธิ์ สร้าง 2 องค์

9หน้า โรยงาช้าง โรยผงตะไป หลัง โรยงาช้าง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 20 องค์

หน้า โรยงาช้าง โรยผงตะไป หลัง โรยงาช้าง ฝังพญาเหล็ก สร้าง 20 องค์

10หน้าโรยงาช้าง และผงตะไป หลัง โรยงาช้างสร้าง 10 องค์

หน้าโรยงาช้าง และผงตะไป หลัง โรยงาช้างสร้าง 10 องค์

11หน้า โรยงาช้าง ผงตะไป ฝังเพชร

หน้า โรยงาช้าง ผงตะไป ฝังเพชร